Reklam

Fındık işçilerinin çalışma şartları belli oldu

Türkiye’nin fındık üretiminin yüzde 15’ini karşılayan Düzce’de hasadın başlamak üzere olduğu bu günlerde fındık toplamak için dışarıdan gelen fındık işçilerinin çalışma şartları belli oldu.

GÜNDEM 18.07.2020, 16:40
3
Fındık işçilerinin çalışma şartları belli oldu
Korona virüs salgını dolayısıyla bu sene daha da önem kazanan fındık işçilerinin çalışma koşullarına salgından korumak amacıyla alınan önlemler damgasını vurdu. Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada 24 madde yer aldı. Açıklamada şu ifadelere ve maddelere yer verildi; “Başbakanlığın 19 Nisan 2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/6 sayılı “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu genelge uyarınca, Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden Düzce ilimize gelen vatandaşlarımızın ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir.
1. Başbakanlığın 19 Nisan 2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/6 sayılı ’’Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi’’ konulu genelge kurul üyelerine bilgilendirme yapılarak, genelge üzerinde kurul üyelerine söz hakkı verilmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
2. Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 parselin mevsimlik tarım işçileri geçici yerleşim alanı olarak tahsis edilen alanda 2020 sezonu için gerekli önlemlerin alınmasına, İl genelinde izin verilen alanlar dışında (yol kenarı, boş araziler vb) çadır, konteynır kurulmasına izin verilmemesine,
3. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 parselde oluşturulan geçici yerleşim alanının su ve elektrik abonelik ve kullanım bedelleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aktarılan ödenekten karşılanmasına,
4. Mevsimlik tarım işlerinde çalışacak işçilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın işçiler için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde belirtilen sürelerde çalışma yapmak ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin altında ücret verilmemesine,
5. İşverenler tarafından fındık patozlarında tecrübesiz ve bilgisiz kişilerin çalıştırılmamasına, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınmasına,
6. İşverenler tarafından Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri almasına, maske, dezenfektan gibi malzemelerin temin edilmesine, içeriği ilgili kurumlarca hazırlanan Covid-19 ile ilgili afiş, broşür ve bilgilendirici belgelerin herkesin görebileceği uygun yerlere asılmasına,
7. Çadır kurulan alanlarda Covid-19 salgınına karşı gerekli sosyal mesafe tedbirlerinin alınmasına,
8. Fındık patozlarıyla fındık çekim işinin yol kenarı ve yol üzerinde yapılmaması, trafiğin aksatılmaması ve tehlikeye düşürülmesine sebebiyet verilmemesine,
9. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık cürufunun (patoz artığının) yakılmayarak, patoz artığı gübre olarak değerlendirilmesine,
10. Düzce Belediye Başkanlığı tarafından gezici mevsimlik tarım işçilerinin otobüs terminali, park ve bahçelerde gelişigüzel konaklama ve beklemelerine fırsat verilmemesine ve toplanma alanlarına yönlendirme yapılmasına,
11. Kaynaşlı Belediyesi tarafından Üçköprü Köyünde bulunan geçici yerleşim alanının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri yerine getirilmesine, Covid-19 ile mücadele kapsamında İl Özel İdaresi tarafından gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılmasına,
12. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi genelgesinin başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca aynen uygulanarak titizlikle takip edilmesine,
13. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; Covid-19 salgınına karşı gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları ve aşılarını yapmak, gebe kadın, bebek ve çocukların takibi, üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütülmesine, gerektiğinde mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır. Sağlık hizmeti sunulan mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin T.C. kimlik numaraları her hizmet sunumunda alınarak kişi bazında sağlık hizmetinin türü (teşhis, tanı, tedavi vb. kişisel veri içermeyecek şekilde) bu hizmetin verildiği sağlık birimi/yer bilgisi ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi’ne (e-Metip) aktarılmasına,
14. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından; il girişlerinde ve varış noktalarında ateş ölçümlerinin yapılması, Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve ailelerinin çalışma alanlarına nakillerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu hükümlerine göre uygun araçlarla yapılması, bu konuda gerekli denetim ve kontrollerin uygulanması ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde Muhtarlıklar tarafından bildirilen işçilerin kimlik kontrolleri yapılmasına, tarım işçilerinin ilimize giriş ve çıkışlarının kontrollü bir şekilde yapılmasının sağlanmasına,
15. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık toplama zamanının belirlenmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklara bildirim yapılmasına,
16. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Hizmetler kapsamında ailelerin bilgilendirilmesi sağlanacak ve aileler; kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerden yararlandırılmasına,
17. İl Müftülüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirler alınarak gezici fındık işçilerinin bulunduğu bölgelerde Covid-19 salgını kapsamında gerekli önlemlerin alınarak, Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda eğitim yapılmasına,
18. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun EK 5 inci Maddesi gereğince mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamı altına alınması hususunda işçiler nezdinde bilgilendirme yapılmasına,
19. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tarımda iş aracılığı yönetmeliği gereği tarım aracılarına tarım iş ve işçi bulma belgesi verilmesi, belgesi olmayan ve sözleşme imzalamadan iş alan aracıların mevzuat hükümleri gereğince denetimlerin yapılması, tarla sahiplerinin çalıştıracağı işçiler ile yapacağı tarım iş sözleşmesinin 10 iş günü içerisinde Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce onaylanması işlemlerini yürütecektir. Çocuk işçiliğini önlemek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak sahada gerekli denetimlerin yapılmasına,
20. İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sosyal hizmetler kapsamında engelli, yaşlı ve muhtaç olan ailelere mevzuat dahilinde gerekli yardımların yapılmasına,
21. Düzce ve Akçakoca Muhtarlar Derneği tarafından 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde bölgemize gelen gezici mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik bilgilerinin ve ikamet ettirileceği bölgelere ulaştığında ilgili köy muhtarlarınca 24 saat için en yakın Jandarma Komutanlığına veya Emniyet Müdürlüğüne bilgi verecektir. Bulaşıcı hastalık ve şüpheli vakaların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşları ile iletişime geçilecektir. 16 yaşında küçük çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların çalıştırılmasının önlenmesi konusunda tarla sahiplerine gerekli uyarılar yapılacaktır. Muhtarlar ve tarla sahipleri tarafından tarım aracı belgesi olmayanlar belge almak için İşkur İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir. Tarla sahiplerinin çalıştırdıkları işçiler ile sözleşme yapmalarının sağlanmasına,
22. İlçelerde kamu kurumları üzerlerine düşen görevleri Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilmesine,
23. 2020 yılında uygulanmak üzere, "Yığılca İlçesi Mevsimlik Tarım İşçilerin ve İşçi Çocuklarının Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ve Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi" ile uygun bulunan 1.000.000.-TL ödeneğin, biran önce yatırıma dönüştürülmesine, takibinin İl Özel İdaresi ve Yığılca Kaymakamlığı tarafından takibinin yapılmasına,
24. Alınan işbu kararın uygulanması için ilgili tüm birimlere tebliğine, ayrıca mutat vasıtalarla halka duyurulmasına/ilan edilmesine, bu kararlara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde, idari ve cezai yaptırım uygulanmasına, karar verilmiştir”
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12